Kontakt

Kancelaria we Wrocławiu


plac Powstańców Śląskich 1/37

(budynek THESPIAN)

53-329 Wrocław

tel 607 775 995


 

Rozwód

Rozwód to coś więcej, aniżeli trudny i bolesny czas, to dla większości porażka, niejednokrotnie również i finansowa. W wielu przypadkach jest jednak jedyną możliwością  prowadzącą do prawnego uregulowania wielu spraw między byłymi małżonkami, przede wszystkim jednak zmierzającą do zakończenia konfliktu.

 

Adwokat Dagmara Trzeciak wyjaśni, rozważającym rozwód małżonkom, przebieg procedury rozwodowej, wskaże jakie kwestie będą przez sąd rozstrzygane, ponadto omówi najistotniejsze zagadnienia dotyczące m.in. władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, wspólnego mieszkania, alimentów i wreszcie wspólnego majątku. Przede wszystkim jednak pomoże w podjęciu decyzji, a następnie w przebrnięciu przez niejednokrotnie trudne postępowanie sądowe. 

Adwokat Dagmara Trzeciak zachęca do kontaktu z Kancelarią w mieście Wrocław oraz z filią Kancelarii w mieście Lubin.
 


Podstawowym warunkiem orzeczenia rozwodu jest ustalenie, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz ustalenie, że nie istnieją żadne widoki na reaktywowanie małżeństwa.

 

Alternatywą jest zawsze separacja, której skutki są bardzo zbliżone, a w kwestiach majątkowych – takie same, jak w przypadku orzeczenia rozwodu.

 

Zasadniczą różnicą między separacją, a rozwodem, jest to że separacja jest dopuszczalna także wtedy, gdy rozkład pożycia nie jest trwały, a także to, że może jej żądać również małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia.

 

Zasadą jest, ze sąd w wyroku rozwodowym obowiązany jest ustalić, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.

 

W wyroku orzekającym rozwód i separacje sąd musi nadto unormować kwestie opieki nad dzieckiem, ponoszenia kosztów jego utrzymania i kontaktów z nim.

 

W toku postępowania sądowego małżonek może zgłosić żądanie przyznania alimentów na własne utrzymanie. Zasadnicze znaczenie ma rozstrzygniecie sądu ustalające, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

W wyroku rozwodowym sąd musi określić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Może także ewentualnie rozstrzygnąć o jego podziale.